Elektronska pisarnica u opštini Ćuprija

Opština Ćuprija je uvela sistem elektronske pisarnice. Softversko rešenje pisarnica i organi rešavanja omogućava zavođenje predmeta, pregled i izmenu zavedenih predmeta; dodavanja dopuna i akata (žalbe, tužbe, molbe…); razvođenje i arhiviranje predmeta; pretraživanje zavedenih predmeta po različitim kriterijumima; izlučivanje predmeta nakon isteka roka čuvanja; štampu omota spisa, interne dostavne knjige, dnevne knjige; vođenje i štampu elektronske knjige računa; praćenje kretanja i postupanja po predmetima do rešavanja…