Sistem 48 u Gradu Užicu

Grad Užice je svojim građanima dao mogućnost prijavljivanja problema tokom 24 sata, 365 dana godišnje uz pomoć Sistema 48. U saradnji sa našom kompanijom ovaj sistem je uspešno implementiran i pušten u rad početkom novembra meseca 2018. godine. Građani komunalne probleme (ili pitanja i sugestije) mogu prijaviti popunjavanjem formulara na sajtu grada Užica, slanjam sms poruke, e-mail poruke, pozivom na broj, preko android aplikacije Moj grad ili lično u gradskoj upravi Užice. U roku od 48 sati će se dobiti odgovor o statusu rešavanja prijavljenog problema. Sistem je svečano pušten u rad od strane gradonačelnika grada koji je istakao da je uveren da će sistem građanima znatno skratiti put, jer će sa prethodnih 29 adresa, problem moći da reše jednom porukom, pozivom ili prijavom. Ovim sistemom rukovodioci grada Užica će konačno moći da sagledaju sve nedostatke u javnom sektoru kako bi reagovali na najbolji mogući način. Cilj implementacije sistema je da se građanima kroz šest kanala komunikacije omogući pristup svim nadležnim komunalnim službama i da u roku od 48 sati građani dobiju povratnu informaciju kada će problem biti rešen. Sva pitanja i odgovori su javno objavljeni na sajtu grada, a sistem će se nadograđivati u zavisnosti od predloga koje građani budu upućivali lokalnoj samoupravi.