Sistem elektronske pisarnice u Gradu Loznica

U decembru mesecu 2020. godine je Grad Loznica pustio u rad sistem elektronske pisarnice, sa digitalizacijom i praćenjem postupanja po predmetima. Na ovaj način gradska uprava uvodi neophodne promene u svoje poslovanje u cilju podizanja efikasnosti rada i povećanja transperentnosti, ali i usklađivanja sa novom Uredbom o kancelarijskom poslovanju.