Grad Subotica, digitalizacija usluga za građane, eZahtevi

U Gradu Subotici je 29.12.2021. puštena u rad digitalizacija usluga za građane i privredu putem modula eZahtevi. Ona omogućava elektronsko slanje zahteva – predmeta gradskoj upravi, elektronsko plaćanje za usluge koje to zahtevaju i slanje elektronski potpisanog rešenja – odgovora u eSanduče eUprave u Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu.