Elektrodistribucija Srbije d.o.o Beograd, eFakture

30.04.2022. je uspešno realizovan projekat elektronske fakture (eFakture) u Elektrodistribuciji Srbije d.o.o. Beograd. Projekat obuhvata implementaciju softvera u direkciji, distributivnim područjima i ograncima. Sistem je integrisan sa softverom za obradu predmeta – ePisarnica i povezan sa SAP sistemom koji je u upotrebi kod Naručioca. Integracija je izvršena i sa aplikacijom za neovlašćenu potrošnju, te je komunikacija između lokalnih aplikacija, softvera za obradu faktura i centralnog SEF sistema potpuno automatizovana korišćenjem web servisa.