Grad Beograd, realizovan projekat elektronske fakture

U Gradu Beogradu je 30.04.2022. uspešno realizovan projekat elektronske fakture. Sistem omogućava komunikaciju sa SEF platformom u delu slanja izlaznih faktura iz SAP sistema i pruža mogućnost preuzimanja i validacije ulaznih faktura sa svim prilozima. Statusi se automatski ažuriraju, a sistem omogućava i preuzimanje i slanje svih priloga koji prate fakturu.