Opština Varvarin

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja, Imovinsko pravni poslovi, Komunikacioni moduli, Inspekcijski poslovi, Komunalno i građevinski poslovi, Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija. Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Varvarinu postavljen je krajem 2005. godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici, funkcioniše WEB Portal.
More

Opština Mali Zvornik

Informacioni sistem HERMES Elektronska pisarnica sa organima rešavanja, Moj predmet - uvid u status predmeta. Opština Mali Zvornik je krajem 2015. godine implementirala sistem za elektronsku pisarnicu – zavođenje i evidentiranje postupanja po predmetima, uz moderan elektronski servis – Moj predmet.
More

Opština Žitište

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja, Matičarski poslovi, Popis imovine. Informacioni sistem "Hermes" u opštinskoj upravi u Žitištu postavljen je krajem 2005.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode svi predmeti na pisarnici.
More

GO Surčin

Informacioni sistem HERMES Opšti poslovi - elektronska pisarnica sa organima rešavanja i građenjem elektronske arhive, Softver za ljudske resurse - kadrovska evidencija. Informacioni sistem "Hermes" u Surčinu je postavljen je juna 2007.godine. Od tada se kroz "Hermes" zavode predmeti, prati njihovo kretanje i generišu svi potrebni izveštaji.
More